ATP - Automatizácia technologických procesov
 O ATP
 NOVINKY
 KARIÉRA
 KONTAKT
 
Spoločnosť
Meracia a regulačná technika
Riadiace a informačné systémy
Elektrické systémy
Rozvádzače
Služby
 - Aplikačné programové vybavenie
 - Montáž, revízie, skúšky
 - Uvedenie do prevádzky
 - Záručný a pozáručný servis
 - Projekty, technické štúdie, analýzy
 - Školenia, konzultácie a poradenstvo
Obchodné podmienky
Referencie
 
Tlač stránku   Tlač stránku    
 
Prihlásenie pre partnerov
E-mail
Heslo
 
 
 
 
 


 
Služby / Projekty, technické štúdie, analýzy
Projekty, technické štúdie, analýzy
     
 

Predprojektové zadanie a príprava
Návrh koncepcie riadenia
Návrh metód riadenia
Ekonomické vyhodnotenia technických riešení
Technický audit a posudky
Identifikácia kritických náhradných dielov, prístrojov a zariadení

Spracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov  pre:
- riadiace a informačné systémy,
- meranie a reguláciu,
- elektrické systémy,
- rozvádzače
 
Technický inžiniering a odborná technická pomoc
Zisťovanie a zdokumentovanie skutočného technického stavu
Riadenie projektov

 
 
Späť na zoznam
Copyright 2017 ATP. s r.o.
Všetky práva vyhradené.
Sídlo spoločnosti:
Polianky 5, 844 24 Bratislava
tel.: +421 2 6428 4034, 6453 1451
fax: +421 2 6428 7440
Technická kancelária Galanta:
Mierové nám. č. 4, 924 00 Galanta
tel.: +421 31 780 2919
fax: +421 31 780 2919
Powered by Webcredit s.r.o.