ATP - Automatizácia technologických procesov
 O ATP
 NOVINKY
 KARIÉRA
 KONTAKT
 
Spoločnosť
Meracia a regulačná technika
 - Meranie tlaku a tlakovej diferencie
 - Meranie teploty
 - Meranie hladiny
 - Meranie prietoku, množstva, váhy
 - Procesná analytika, detekcia
 - Bezdotykové a bezpečnostné senzory
 - Meranie elektrických veličín
 - Zobrazovače, regulátory, zapisovače
 - Priemyselné armatúry
Riadiace a informačné systémy
Elektrické systémy
Rozvádzače
Služby
Obchodné podmienky
Referencie
 
Tlač stránku   Tlač stránku    
 
Prihlásenie pre partnerov
E-mail
Heslo
 
 
 
 
 


 
Meracia a regulačná technika
  Meranie tlaku a tlakovej diferenci..  
Snímače a spínače tlaku a tlakovej diferenice
Manometre
Elektropneumatické prevodníky ...
  Meranie teploty  
Snímače a spínače teploty
Regulátory teploty, termostaty
Prevodníky teploty ...
  Meranie hladiny  
Kontinuálne a limitné snímače hladiny ...
  Meranie prietoku, množstva, váhy  
Prietokomery
Vodomery
Merače tepla
Vážiace systémy ...
  Procesná analytika, detekcia  
Analýza vody a pary
Analýza spalín
Detektory úniku výbušných a toxických plynov
Detekcia plameňa ...
  Bezdotykové a bezpečnostné senz..  
Snímače polohy, otáčok, posunu, vibráciíí
Bezpečnostné snímače
Identifikačné a inšpekčné systémy
Čítačky čiarových kódov ...
  Meranie elektrických veličín  
Meracie prístroje elektrických veličín
Analyzátory siete
Galvanické oddeľovače, prevodníky ...
  Zobrazovače, regulátory, zapisov..  
Priemyselné displeje
Regulátory
Zapisovače ...
  Priemyselné armatúry  
Uzatváracie a regulačné armatúry
Havarijné a poistné ventily
Servopohony ...
Copyright 2017 ATP. s r.o.
Všetky práva vyhradené.
Sídlo spoločnosti:
Polianky 5, 844 24 Bratislava
tel.: +421 2 6428 4034, 6453 1451
fax: +421 2 6428 7440
Technická kancelária Galanta:
Mierové nám. č. 4, 924 00 Galanta
tel.: +421 31 780 2919
fax: +421 31 780 2919
Powered by Webcredit s.r.o.